Logistiikkaprosessien tehostaminen käsipäätteillä

Logistiikkaprosessien tehostaminen käsipäätteillä

Lähtötilanne

 

Asiakkaamme suunnittelee, toimittaa ja huoltaa automaattisia sprinklerijärjestelmiä. He varastoivat sprinklerijärjestelmissä tarvittavat komponentit omassa varastossaan. Toimitukset ovat projektiluonteisia ja Asiakkaamme toimitusprojektien seuranta tapahtuu heidän toiminnanohjausjärjestelmässään.

Toimitusprojektin aikana työmaalle toimitetaan komponentteja ja tarvikkeita useassa toimituserässä. Tavaraa palautuu takaisin varastoon myös useaan otteeseen. Tavaraa varastosta keräävät niin oma henkilökunta kuin alihankkijoiden edustajatkin. Varastosta otot ja palautukset kirjattiin varastossa paperilapuille ja lapuilta tiedot syötettiin jälkeenpäin keskitetysti toiminnanohjausjärjestelmään.

Lähtötilanteen haasteet liittyivät manuaalisesti suoritettuihin prosessin vaiheisiin. Käsin kirjoitetuilta paperilapuilta tietojen syötössä järjestelmään tapahtui virheitä niin tuotekoodien kuin määrien suhteen. Paperilappuja myös hävisi ja osa varastotapahtumista kirjautui väärille projekteille.

Haasteiden ratkaisu

 

Asiakkaalle kehitetty ratkaisu perustuu varaston uuteen toimintatapaan ja tätä tukemaan käyttöönotettuihin käsipäätteisiin. Käsipäätteisiin luotiin helppokäyttöihin sovellus, joka integroitiin Asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmään.

Uusi toimintatapa:

–        Keräilyt toimitusprojekteihin sekä palautukset työmailta hoidetaan käsipäätteiden applikaatiolla
–        Jokainen keräilijä kirjautuu käsipäätteelle henkilökohtaisella PIN-koodilla
–        Keräilijä valitsee applikaation avulla projektin, jonka tiedot haetaan suoraan asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmästä
–        Keräilijä valitsee joko keräilyn toimitusprojektille tai varastoon palautuksen
–        Tuotteet keräillään varastosta hyödyntämällä varaston hyllyissä olevia tuotteiden viivakoodeja hyödyntäen. Tuotteen viivakoodin voi lukea myös tuotteesta tai halutun tuotenumeron voi myös näppäillä käsipäätteelle. Viivakoodilukua voidaan hyödyntää myös tuotteita palautettaessa.
–        Varastotapahtumat kirjautuvat suoraan toiminnanohjausjärjestelmässä ylläpidetylle toimitusprojektille ja varaston seurantaan.
–        Keräilyvirheen sattuessa käsipäätteeltä voi myös muuttaa tuotteen määrää, peruuttaa tapahtuman tai korjata varastotapahtuman oikealle projektille. Nämä päivittyvät reaaliaikaisesti myös toiminnanohjausjärjestelmään.
–        Keräilystä tulostuu keräilijälle lähete. Myös tuotteiden palautuksista varastosaldoille tulostuu tosite

Uuden toimintatavan myötä varaston keräily- ja palautustapahtumien virheiden määrä väheni merkittävästi. Toiminnanohjausjärjestelmään integroitu käsipäätesovellus nopeutti keräilyprosessia, sekä varastosaldojen oikeellisuus sekä projektitoimitusten tiedot olivat reaaliaikaisesti ajan tasalla.

Käytetyt tekniikat:

 

–        Microsoft CE käsipääte
–        Visual Studio / C#
–        Microsoft SQL
–        Crystal Reports

Logistiikkaprosessin tehostaminen käsipäätteiden avulla
Logistiikkaprosessin tehostaminen käsipäätteiden avulla